Thủ thuật này tạo một widget thông báo cực kool với hiệu ứng xé toạt màn hình. Có phiên bản chèn thẳng vào Template nhưng tốc độ load sẽ giảm đáng kể.Hôm nay mình share code tạo Sexy Show chỉ với Flash,các bạn có thể Edit thông tin nhanh chóng và gỡ bỏ dễ dàng ^^
Ảnh Demo hiệu ứng:
Sau đây là Code của Widget:

<script type="text/javascript">
var ppimg = new Image();
ppimg.src = '';

var ppo = new Object();
ppo.ad_url = escape("http://www.forex.com/metatraderuk/trade_pricing.html");
ppo.small_path = "http://www.swfcabin.com/swf-files/1292894738.swf";
ppo.small_image = escape("http://lh3.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/TRAYA4xvBUI/AAAAAAAAF3Q/TuAufrM7zwo/small.jpg");
ppo.big_path = 'http://www.swfcabin.com/swf-files/1292894665.swf';
ppo.big_image = escape("http://1.bp.blogspot.com/-u7O1RmDO_B8/Tk95GEdgqDI/AAAAAAAAB40/338SjlDExGg/s1600/new+forex+spread+reduce.png");

ppo.small_width = '120'; //độ rộng phần cuộn khi chưa rê chuột
ppo.small_height = '120'; //độ cao phần cuộn khi chưa rê chuột
ppo.small_params = 'ico=' + ppo.small_image;
ppo.big_width = "570"; //độ rộng phần cuộn khi rê chuột
ppo.big_height = "570"; //độ cao phần cuộn khi rê chuột
ppo.big_params = 'big=' + ppo.big_image + '&ad_url=' + ppo.ad_url;
</script>

<script src="http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/flash_peel.js" type="text/javascript"></script>
Have fun !!!