(Môi giới ForeX)-Vào ngày 28/2/2011,tôi đã withdraw tổng cộng hơn $6000.Video sau hướng dẫn cách rút tiền về tài khoản ngoại tệ (USD). Ngày 28/2/2011 nhằm thứ 2 và đến ngày 3/3/2011 đã hoàn tất thủ tục rút $ tiền mặt từ Eximbank ( Tối thứ 2 thực hiện lệnh rút tiền và đến sáng thứ 5 tiền về đến tài khoản ngân hàng-Tính ra chỉ có 2 ngày)


Đến hôm nay 18/3/2011,Kết quả sau 3 tuần làm việc :
>>$700