(MoigioiForex.Com)-Các Trader đang giao dịch tại các sàn thuộc liên minh FCM như FXDD, FXCM,Forex.Com,...và các sàn thuộc NFA ( Mỹ) có thể chuyển toàn bộ vốn qua lại giữa các Broker.
Thủ tục như sau: [ Ở đây hướng dẫn thủ tục chuyển vốn từ sàn FXdd sang Forex.Com Uk ]
Bước 1: Download hồ sở External Account Transfer [Tại đây]
LƯU Ý:
+Cần có tài khoản Live tại Forex.Com Uk trước,sau đó mới chuyển hết vốn từ các Broker khác.
+Thủ tục này tiện ích hơn việc Withdraw từ Broker khác rồi lại Deposit ở Forex.Com Uk  ( nếu rút qua wire có tính phí,Khi Deposit cũng tính phí chuyển đổi ngoại tệ). Liên hệ với sàn FCM cần chuyển $ để biết phí Transfer.

Bước II: Điền thông tin trên Hồ sơ như sau:
Phần I: Forex.com Uk account ( Receiving Firm)
+First name,Last name: Họ& Tên
+Tax ID: Không cần điền, hoặc có thể điền là: N/a
+Daytime telephone Number: Số điệ thoại di động
Phần II: Transfering Account (Sending Firm)
+Name of Firm currently.." Tên sàn giao dịch cần rút vốn.
+Your Accoutn number: Số tài khoản giao dịch
+Name on the account: Tên tài khoản giao dịch
+Contact Name & telephone at Firm: Tên tài khoản và ố Phone liên hệ
Phần III:  Số tiền cần chuyển
+Nếu muốn chuyển toàn bộ thì Check vào ô Full Transfer
 Phần IV: Ký tên
Ký vào phần : Account Holder.
Cuối cùng, Scan Form này và gửi đến:
1/ Forex.Com Uk: Support@Forex.Com
2/ Email phòng Account của Broker cần chuyển