Thủ thuật này tạo thành chia sẻ bài viết lên các mạng xã hội phổ biến với hiệu ứng ẩn hiện khá bắt mắt. Có nhiều phiên bản nhưng Tip sau đơn giản và chắc chắn áp dụng cho tất cả các Blog trên nền Blogspot
Bước 1: Chèn dưới thẻ
<data:post.body/>

<div class='sexy-bookmarks'>
<ul class='socials'>
<li class='sexy-delicious'><a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-digg'><a expr:href='&quot; http://digg.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-technorati'><a expr:href='&quot; http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-reddit'><a expr:href='&quot; http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-stumble'><a expr:href='&quot; http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-designfloat'><a expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-facebook'><a expr:href='&quot; http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-twitter'><a expr:href='&quot; http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-furl'><a expr:href='&quot; http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-syndicate'><a href='FEEDBURNER-ADDRESS' title='Subscribe to RSS'/></li>

<li class='sexy-email'><a expr:href='&quot; mailto:?subject=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

</ul>
<span class='sexy-rightside'/></div>
Bước 2: Chèn trước thẻ
]]></b:skin>
div.sexy-bookmarks {
height:54px;
background:url('http://3.bp.blogspot.com/-cx16O1DMEkY/TcecCgHGg8I/AAAAAAAAAY0/HUREsO4O4xM/s1600/sharingsexy.png') no-repeat left bottom;
position:relative;
width:540px;
}

div.sexy-bookmarks span.sexy-rightside {
width:17px;
height:54px;
background:url('http://3.bp.blogspot.com/-cx16O1DMEkY/TcecCgHGg8I/AAAAAAAAAY0/HUREsO4O4xM/s1600/sharingsexy.png') no-repeat right bottom;
position:absolute;
right:-17px;
}

div.sexy-bookmarks ul.socials {
margin:0 !important;
padding:0 !important;
position:absolute;
bottom:0;
left:10px;
}

div.sexy-bookmarks ul.socials li {
display:inline-block !important;
float:left !important;
list-style-type:none !important;
margin:0 !important;
height:29px !important;
width:48px !important;
cursor:pointer !important;
padding:0 !important;
}

div.sexy-bookmarks ul.socials a {
display:block !important;
width:48px !important;
height:29px !important;
font-size:0 !important;
color:transparent !important;

}

.sexy-furl, .sexy-furl:hover, .sexy-digg, .sexy-digg:hover, .sexy-reddit, .sexy-reddit:hover, .sexy-stumble, .sexy-stumble:hover, .sexy-delicious, .sexy-delicious:hover, .sexy-yahoo, .sexy-yahoo:hover, .sexy-blinklist, .sexy-blinklist:hover, .sexy-technorati, .sexy-technorati:hover, .sexy-facebook, .sexy-facebook:hover, .sexy-twitter, .sexy-twitter:hover, .sexy-myspace, .sexy-myspace:hover, .sexy-mixx, .sexy-mixx:hover, .sexy-script-style, .sexy-script-style:hover, .sexy-designfloat, .sexy-designfloat:hover, .sexy-syndicate, .sexy-syndicate:hover, .sexy-email, .sexy-email:hover {
background:url('http://2.bp.blogspot.com/-u8oPtyyd_pg/TcecBdXkw1I/AAAAAAAAAYw/wN2G19VvOf8/s1600/Sexysprite.png') no-repeat !important;
}

.sexy-furl {
background-position:-300px top !important;
}
.sexy-furl:hover {
background-position:-300px bottom !important;
}
.sexy-digg {
background-position:-500px top !important;
}
.sexy-digg:hover {
background-position:-500px bottom !important;
}
.sexy-reddit {
background-position:-100px top !important;
}
.sexy-reddit:hover {
background-position:-100px bottom !important;
}
.sexy-stumble {
background-position:-50px top !important;
}
.sexy-stumble:hover {
background-position:-50px bottom !important;
}
.sexy-delicious {
background-position:left top !important;
}
.sexy-delicious:hover {
background-position:left bottom !important;
}
.sexy-yahoo {
background-position:-650px top !important;
}
.sexy-yahoo:hover {
background-position:-650px bottom !important;
}
.sexy-blinklist {
background-position:-600px top !important;
}
.sexy-blinklist:hover {
background-position:-600px bottom !important;
}
.sexy-technorati {
background-position:-700px top !important;
}
.sexy-technorati:hover {
background-position:-700px bottom !important;
}
.sexy-myspace {
background-position:-200px top !important;
}
.sexy-myspace:hover {
background-position:-200px bottom !important;
}
.sexy-twitter {
background-position:-350px top !important;
}
.sexy-twitter:hover {
background-position:-350px bottom !important;
}
.sexy-facebook {
background-position:-450px top !important;
}
.sexy-facebook:hover {
background-position:-450px bottom !important;
}
.sexy-mixx {
background-position:-250px top !important;
}
.sexy-mixx:hover {
background-position:-250px bottom !important;
}
.sexy-script-style {
background-position:-400px top !important;
}
.sexy-script-style:hover {
background-position:-400px bottom !important;
}
.sexy-designfloat {
background-position:-550px top !important;
}
.sexy-designfloat:hover {
background-position:-550px bottom !important;
}
.sexy-syndicate {
background-position:-150px top !important;
}
.sexy-syndicate:hover {
background-position:-150px bottom !important;
}
.sexy-email {
background-position:-753px top !important;
}
.sexy-email:hover {
background-position:-753px bottom !important;
}