©Xem thêm
>Ebook tổng hợp các mô hình giá Price Action ( Breakout Trading)
>Giới thiệu về thị trường Forex
Ichimoku là mô hính Phân tích kỹ thuật độc lập ( Có thể không cần kết hợp các Indicator khác) Mô hình này thích hợp cho các Trader trung và dài hạn. Cho dù hệ thống phân tích,nhận định thị trường của bạn dựa trên PTKT; PTCB hay kết hợp cả hai thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là tính kiên định,nhất quán. Hệ thống phân tích giúp Trader quan sát thị trường dưới góc độ tiêu chuẩn đầu tư (Đầu cơ) của riêng họ.Nhờ đó có thể chọn ra các thương vụ có xác suất thắng lợi cao nhất và đề ra giải pháp khắc phục rủi ro ngay từ đầu. Theo cách Trade của riêng tôi >.Kết hợp cả phân tích kỹ thuật và theo dõi các tin kinh tế thật sự tác động đến thị trường để xác định xu hướng đang được số đông chấp nhận. ( Xu hướng lãi suất,chính sách vĩ mô,lực cung cầu,hoạt động giao dịch của các quỹ,Bank,chính trị,....) Cuối cùng vẫn dựa trên Phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh,Thoát lệnh.
Một trong số các hệ thống phân tích hiệu quả được các Trader tin cậy đó ICHIMOKU.
 
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Có 4 thành viên trong gia đình Ichimoku
_Tenkan
_Kijun
_Chinkou Span
_Mây Kumo
DOWNLOAD EBOOK NOW!