Welcome to Mini Forum chuyên đề Môi giới Forex {IB}Trading,không gian thảo luận,chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực IB và phương pháp xây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Các bạn có thể đăng kí 1 account Free {Tại đây}
Hoặc đăng nhập vào diễn đàn với tài khoản Google, OpenID 
Sau khi đăng nhập,các bạn có thể Đăng bài viết với trình soạn thảo văn bản quen thuộc {Full HTML}
>>Click để truy cập vào Diễn đàn Cộng đồng Blog Môi giới Forex {IB} Full size