PHẦN I: 2 NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG
Sau khi nghiên cứu mô hình Harmonic trong quyển Harmonic Trading-Fibonacci
Các bạn thấy rằng phương pháp này có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm giao dịch và khung thời gian khác nhau. Đặc biệt,chiến thuật xác định cơ hội giao dịch này rất kiên định,nhất quán-GIAO DỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG-BẮT SÓNG ĐẢO CHIỀU VÀ CẢ KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAY (Yếu tố cốt lỗi đối với một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh) Trong bài này,mình muốn nhấn mạnh 2 điểm sau:

1/ Luôn tuân thủ chiến thuật giao dịch
Thực tế không có Trading System nào mang lại xác suất 100% thắng trận, Trading là trò chơi của những con số,quan sát kết quả giao dịch sau:
harmonic-trading-record-win-loss-ratio
Ảnh chụp trên http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas.aspx
Xác suất thắng trận ( winning ratio ) thực tế chỉ khoảng 60%-70% .Tuy nhiên,trong dài hạn,khi ghi nhận hàng nghìn giao dịch thì kết quả vẫn mang lại lợi nhuận. Các Trader giao dịch theo phương pháp này cứ đặt Stoploss, Take profit theo nguyên tắc,tuyệt đối không được gỡ lệnh thua lỗ.
Các bạn cứ nhớ rằng khi Trade 100 giao dịch,nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thì vẫn có lời .
2/ KHÔNG NÊN KẾT HỢP NHIỀU INDICATOR
Bản thân các mô hình Harmonic có thể đưa ra tín hiệu sớm và Comfirm tín hiệu qua mô hình Nến đảo chiều và Price Action.
Candlestick-forex
Tham khảo các mô hình NẾN ĐẢO CHIỀU TẠI WEBSITE: http://www.candlesticker.comhttp://candlestickgenius.com

PHẦN II: ZIGZAC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HARMONIC
Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật sau:
gold-harmonic
Sử dụng Indicator Zigzac với thông số 5 để xác định mô hình Harmonic
ĐIỂM MẶT MỘT SỐ MÔ HÌNH HARMONIC PHỔ BIẾN
1. Mô hình ABCD
Đây là Pattern cơ bản nhất trong các mô hình kép,đoạn BC cần điều chỉnh đáng kể từ 50% đến 78,6%.
harmonic-trading-record-abcd-pattern
Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC
harmonic-trading-record-abcd-pattern-2
Mô hình ABCD giảm giá, Kháng cự mạnh được hình thành bởi đoạn BC
2.Bearish butterfly Pattern
Điểm D cao hơn điểm X
harmonic-trading-record-BUTTERFLY-PATTERN
Mô hình Giảm giá BUTTERFLY-TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM
harmonic-trading-record-BUTTERFLY-PATTERN-2
Mô hình giảm giá ButterFly-ĐÓN ĐỈNH

3.Gartley Pattern
Mô hình này khác ButterFly ở điểm D thấp hơn điểm X 
harmonic-trading-record-gartley-PATTERN
Mô hình giảm giá Gartley trong môi trường Sideway
gartley-pattern