Bên cạnh sóng Elliot còn có sóng wolfe 
Wolfe dựa trên nền tảng Fake Breakout tại cản Trendline.
Ví dụ: Khi giảm phá vỡ Trendline tăng hỗ trợ thì xu hướng Giảm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu giá quay đầu tăng trở lại trên Trendline thì xu hướng tăng vẫn được duy trì !
fake-breakout-trendline
post_spacer
MUI+T%25C3%258AN+DONG


gioi-thieu-ptkt-song-wolfe-wave