https://lh5.googleusercontent.com/_kck7-TEWM-M/TXyIGtxOGeI/AAAAAAAAApk/XtiVQ0luWm4/author_box_quote_bg.gifCác Blog Wordpress, Bo-Blog,...có Plugin Lightbox hoàn toàn tự động.Mình rất thích hiệu ứng này nhưng phải chèn thủ công các thẻ Lightbox vào mỗi ảnh. Hôm nay rất may mắn đã tìm được Code Auto Lightbox cho Blogspot (đặc biệt hiệu ứng được áp dụng ngay cả các ảnh Copy) xin chia sẻ đến các Blogger:
<!--start lightbox script--><link href='http://rilwis.googlecode.com/svn/trunk/blogger/lightbox.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/><script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script><script src='http://rilwis.googlecode.com/svn/trunk/blogger/lightbox.min.js' type='text/javascript'></script><!--end lightbox script-->
Auto Lighbox Blogspot
Lightbox là hiệu ứng popout cho ảnh.Khi Click vào ảnh sẽ phóng to đến kích cỡ gốc,làm tối nền để nổi bật ảnh


      Tự động chèn thẻ Title và Alt cho ảnh (Sau khi chèn Auto Title-Alt Plugin,sau khi Post bài có ảnh thì Plugin tự động chèn thẻ Title&Alt ăn theo TÊN FILE ẢNH. Ví dụ: Ảnh có tên: Forex Trading.png thì Title và Alt được định nghĩa là: Forex Trading,Tip này rất hữu ích đối với các Blog chuyên về ảnh) Chèn Code trước thẻ
</body> 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
//SEO SCRIPT POWERED BY MUKUND - www.newbloggingtipz.com
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>
UPDATE !!!


Do hầu hết các Template đều có thẻ jquery/1.3.2/jquery.min.js nên 2 Code trên xung khắc ==> Giải pháp: chỉ cần Delete dòng sau thì 2 Plugin Auto Lightbox và Lazy Image SEO có thể sống chung nhà.
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>