Sao lại đặt tiêu đề "dài" thế kia !?
Xem qua các ảnh sau,các bạn sẽ đoán được nội dung:
Nguồn: http://www.mocua.com/other-programs/943698-make-money-blogging-viet-tieu-de-headline-de-thu-hut-traffic-va-ho-tro-search-engine-optimization.html
Nguồn: http://forum.vietmaker.com/threads/84157-Make-money-Blogging

Nguồn: Facebook
Like,Thanks,Follow,...Tại sao không Click những Buttom như vậy khi:
+Tăng tính hòa đồng,thân thiện
+Quảng cáo miễn phí,tế nhị
+Tăng thứ hạng
+Xây dựng mỗi quan hệ
.....
Không cần diễn giải chi tiết,hãy gia nhập hội"Liker" ngay hôm nay