header_meta_automatic-free-host-forex
access+to+Expert+Advisor+Hosting+you+must+have+a+minimum+of+%25245%252C000+in+your+account.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ HOST (Gallant Partners Hosting) CHẠY ROBOT TỰ ĐỘNG GIAO DỊCH (Expert Advisor)
+Deposit tối thiểu $5000
+Tối thiểu giao dịch 10 lot và duy trì tối thiểu $5000 trong tài khoản , số $5000 này xem xét vào ngày cuối mỗi tháng từ khi kích hoạt Host