http://www.forex.com/uk/resources/images/home/banners/banner_new_cfds.jpg
GAINCAPITAL-FOREX.COM UK đã thêm sản phẩm giao dịch mới hàng nông nghiệp (Cotton,đường,bột,cao su...) và năng lượng.
Các sản phẩm giao dịch mới thêm trong Flatform MetaTrader4