Nói một cách đơn giản affiliate marketing ( Liên kết kinh doanh ) là nhận hoa hồng khi bán được hàng trên internet. Hoa hồng có thể được chia dựa trên giá trị sản phẩm bán được (pay per sale), giá trị một lần nhấp chuột (pay per click), hay việc giới
thiệu khách hàng đăng ký hoặc download (pay per lead).

Đối với các công ty, cộng tác với các affiliates là chiến lược
marketing hiệu quả nhất để gia tăng sản lượng bán hàng, mở rộng
thương hiệu...
Đối với các affiliates, việc kinh doanh trên internet thì sẽ cần số vốn ít, đơn giản và duy trì.


Các chương trình affiliate hoạt động như thế nào?


Sau đây là 4 điểm mô tả cách họat động của affiliate marketing :

1. Bạn tham gia một chương affiliate, sau khi nhận được username và
password , bạn đăng nhập vào tài khỏan của mình để lấy links (liên kết mà công ty cung cấp cho bạn) gọi là affiliate links 
2. Bạn đặt affiliate links trên website của bạn. 

3. Khách viếng thăm click vào affiliate links của bạn và mua sản

phẩm, dịch vụ hay điền vào form ở website của công ty.
 
4. Bạn được trả hoa hồng cho việc giới thiệu khách mua hàng của công ty.

Các dạng chương trình Affiliate 


1. Pay-Per-Sale & Recurring Commission


Công ty trả cho bạn một số tiền cố định khi bạn bán được 1 sản phẩm
hoặc chia cho bạn % trên giá trị của sản phẩm bán được. Ví dụ công
ty trả cho bạn $20 cho mỗi sản phẩm bán được (pay per sale) , hay
công ty trả cho bạn 40% trên giá trị sản phẩm bán được, giá sản phẩm là
$100 thì bạn sẽ được trả $40


2. Pay per lead và pay per action


Công ty sẽ trả cho bạn một só tiền khi giới thiệu khách điền vào
form, doanload software... trên website của công ty.

3. Pay per click program


Tương tự như pay per lead, công ty trả cho bạn một số tiền khi
visitor click chuột vào affiliate link của bạn và viếng thăm website
của công ty.Recurring Commission là gì ?
Nghĩa là nhận tiền hoa hồng ( Commission ) mỗi khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Ví dụ: Khách đăng kí Host, Tên miền, ...Mỗi khi đến hạn thanh toán phí thường niên, Bạn sẽ nhận Commission. Hoặc trong Niche Affiliate Forex. Mỗi khi client giao dịch thì Affiliate Marketer nhậ Commissioneat
affiliate+marketing+commission+forex

Môi giới Forex chính là hình thức Affiliate nhận hoa hồng theo kiểu Recurring.

http://2.bp.blogspot.com/-09QuI9nignQ/TroqGL_lnMI/AAAAAAAACp0/-0QlrUjSlDk/s1600/5000-in-3-months-withdrawal-stament-bang-chung-nhan-tien-forex-affiliate-gaincpital.png

Để hệ thống kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cần áp dụng đúng phương pháp , chiến lược .Qua đó, chúng tôi đã xây dựng khóa học chuyên về Affiliate để các IB ( Introducing Broker ) từng bước áp dụng các chiến thuật đã được chứng minh hiệu quả trong thời gian dài.

>> Xem thông tin khóa học tại đây <<