# 1  Đối tác

+ Là ngân hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối cho khách hàng hiện tại . Có thể tùy biến Flatform giao dịch khớp với các nghiệp vụ ngân hàng 
+ Công ty môi giới : Môi giới chứng khoán, Môi giới kinh doanh Vàng, ngoại hối, các định chế tài chính hoạt động trong lĩnh vực Trading ( Spot Trading ; Future , Option, ... )

# 2 - Các While Label được chuyển giao công nghệ thế nào ?

 + Flatform giao dịch

Giao dịch tất cả sản phẩm hiện có trên Flatform ForexTraderPro ( Mỹ ) và MetatraderUk ( Anh ). Ở Việt Nam, MT4 được ưu tiên hơn do giao diện quản lý thân thiện, Tùy biến,phát triển các công cụ,chiến lược giao dịch tự động không giới hạn .

 + Tùy biến Flatform giao dịch 
+ Các gói sản phẩm Advanced charting tools
+ Chiến lược giao dịch hợp tác với các hãng khác ( Trading Central . Marketet Research , ... ) 
+ Tùy biến tài khoản DEMO với thương hiệu và cách thức riêng .

# 3-  Công nghệ Marketing

+ Công cụ, ứng dụng trưc tuyến 
+ SEO , Phát triển website
+ Qui trình cung cấp dịch vụ tự động
+ Các hình thức đào tạo ( Online Seminar , Ebook , Training course thuộc bản quyền GainCapital )

# 4-  Đồng thương hiệu

 Được hưởng lợi thế uy tín lâu năm trên thương trường của GainCapital - Forex.com để phát triển nhanh hơn .
Trên Flatform giao dịch có thương hiệu của đối tác và qui trình cung cấp dịch vụ chủ yếu do đối tác thiết lập .


# 3 - Điều kiện hợp tác
+ Đối tác ở Việt Nam có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam
+ Đối tác trực tiếp xem xét và kích hoạt các tài khoản giao dịch mới 
+ Có phòng Complience ( Để khách hàng phản hồi các khiếu nại về dịch vụ , ... )
+ Trực tiếp thực hiện các giao dịch tài chính ( Khách hàng Deposit - Withdraw qua Đối tác )