1/ Phần mềm MT4 
Đăng nhập vào phần mềm giao dịch MT4
Download MT4 tại Link sau: http://www.efxnow.com/mt/forexmt4.exe

Sau khi điền thông tin đăng kí tài khoản giao dịch Online và gửi 3 File ảnh để xác nhận tài khoản, Sau khoảng 2 ngày, bạn nhận Email thông báo thông tin tài khoản như sau :


Đăng nhập vào MT4 


Nhập dãy Server Field trong Email vào Ô Server trên MT4.

2/ Hiển thị các sản phẩm giao dịch
Lần đầu Login vào MT4, nếu bảng tỷ giá chỉ hiển thị vài cặp tiền tệ thì Click chuột phải vào bảng Sympol và chọn " Show all " 


3/ Loading...


Khi biểu đồ hiển thị bảng Waiting for update
Các bạn kéo thả bất kì môt cặp tiền tệ vào bản đen .