1. Kẻ thù lớn nhất của đời trader là chính trader
2. Ngu dốt lớn nhất của trader là tự lừa dối mình
3. Thất bại lớn nhất của trader là bỏ cuộc
4. Bất hạnh lớn nhất của trader là cháy tài khoản
5. Sai lầm lớn nhất của trader là dự đoán đỉnh đáy
6. Tội lỗi lớn nhất của trader là vô kỷ luật
7. Đáng thương lớn nhất của trader là hit SL rồi quay đầu lại !!!
8. Đáng khâm phục lớn nhất của trader là vươn lên sau khi ‘‘cháy’’
9. Phá sản lớn nhất của trader là hết tiền để châm vào tài khoản
10. Tài sản lớn nhất của trader là trí tuệ và sức khỏe
11. Món nợ lớn nhất của trader là tình đồng đạo
12. Lễ vật lớn nhất của trader là nhân x lần tài khoản
13. Khiếm khuyết lớn nhất của trader là không làm chủ được cảm xúc
14. An ủi lớn nhất của trader là cũng có nhiều người trade thua như mình thôi !!!
15. Quay đầu là bờ