Kinh doanh Forex - Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch FOREX , GOLD , oil , CFDs,... tại sàn Forex.com Uk.
Thành viên của FSA và NFA.
Không commission, spread và swap thấp, giao dịch trên MT4 phiên bản PC,Iphone, Android,Windows Mobile.
Tư vấn giao dịch, Rebate .
Mobile; 0947.409.918
Yahoo! fx.dragon
Website: www.kinhdoanhforex.net